• 0

    سبد خرید

حامد اجاقی

حامد اجاقی

مدیر تولید
محمد نصیری

محمد نصیری

مدیر تدارکات
فرهاد نجاتی

فرهاد نجاتی

مدیر واحد ساخت
زهرا تیموری

زهرا تیموری

کارشناس تولید
نکیسا آرام

نکیسا آرام

مدیر روابط عمومی
نرگس جدیدی

نرگس جدیدی

کارشناس فروش
X