• 0

    سبد خرید

سید حسین موسوی پشوتن

سید حسین موسوی پشوتن

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

سامان جمشیدپور

سامان جمشیدپور

مدیر داخلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

حامد اجاقی

حامد اجاقی

مدیر تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

محمد نصیری

محمد نصیری

مدیر تدارکات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

فرهاد نجاتی

فرهاد نجاتی

مدیر واحد ساخت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

زهرا تیموری

زهرا تیموری

کارشناس تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نکیسا آرام

نکیسا آرام

مدیر روابط عمومی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نرگس جدیدی

نرگس جدیدی

کارشناس فروش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

X